Instalacja na budynku produkcyjnym

Realizacje

Instalacja fotowoltaiczna w zakładzie
produkcyjno-usługowym w Skoczowie

Instalacja na budynku produkcyjnym

Data instalacji: lipiec 2017

Moc instalacji: 30 kWp

Średni roczny uzysk energii z instalacji: 28 MWh

Wartość produkowanej energii: 16.000 zł/rok

Panel główny

Instalacja na budynku produkcyjnym

Uzyski energii 2017-2019

Instalacja na budynku produkcyjnym